L’European Recycling Platform España (ERP España), entitat organitzadora del Certamen CirculArt, és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la defensa del medi ambient mitjançant la gestió correcta dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i de piles i acumuladors (RPA), creant solucions d’economia circular per als fabricants i importadors d’aquests tipus de productes.

La sensibilització i la conscienciació socials de la gestió correcta d’aquests residus i la protecció del medi ambient constitueix també una de les seves línies d’activitat principals.

Per això, l’ERP España du a terme cada any múltiples accions que tenen com a finalitats augmentar la conscienciació de la gestió correcta dels residus, fomentar comportaments mediambientalment responsables i facilitar al ciutadà els mitjans per desfer-se dels residus de manera correcta, una via que permet la reutilització posterior o el reciclatge dels components i materials, a fi de fomentar l’economia circular.